Maastojuoksu

Maastojuoksukokeessa koirat juoksevat pareittain mutkittelevasti etenevän vieheen perässä. Laji on arvosteluperusteinen ja koiran suoritusta arvioidaan rotukohtaisen arvosteluohjeen mukaisesti eri osa-alueita painottaen. Kilpailuja järjestetään hyvin erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi soramontuilla sekä nurmi- ja sänkipelloilla. Suomessa maastokokeita on järjestetty 1980-luvun lopulta lähtien. Nykyisin laji on hyvin suosittu ja kokeita järjestetään maalis-lokakuun väliin sijoittuvalla kilpailukaudella noin 20 kappaletta eri puolilla maata. Pinnanmuodon vaihtelut, radan yllätyksellisyys ja koirien ratkaisut ja reagointi vieheen liikkeisiin tekevät koirien suoritusten seuraamisesta mielenkiintoisen jännitysnäytelmän, vaikka varsinaiset arviointiperusteet eivät tuttuja olisikaan.

Rotukohtaisen kilpailun voittaa suurimman pistemäärän kerännyt koira. Yleensä juostaan alkuerä ja finaali. Hyväksytyn suorituksen pisteraja on 150 pistettä maksimin ollessa 300 pistettä. Lisäksi kilpailussa palkitaan koko kilpailun korkeimman pistemäärän saavuttanut koira, joka on Best in Field.

Paremmuusjärjestyksen lisäksi koirien saavuttamalla pistemäärällä voi ansaita maastojuoksusertifikaatteja. Sertifikaatti jaetaan koiralle, kun se saavuttaa vähintään 3/4 kokeen maksimipistemäärästä – käytännössä 450 pistettä, kun kokeessa juostaan sekä alkuerä että finaali. Kun koiralla on yhteensä 5 sertifikaattia ja ne on saavutettu vähintään kahden eri kauden aikana, siitä tulee käyttövalio maastojuoksussa (KVA-m). Käyttövalionarvon saavuttaakseen koiralla on lisäksi oltava vähintään 15 kuukauden iässä saavutettu laatumaininta hyvä (tai parempi) näyttelystä.

Maastokokeisiin saa osallistua yli 15 kuukauden ikäinen koira, jolla on Suomen Vinttikoiraliiton alainen kilpailukirja. Kilpailukirjan voi hakea valmiiksi koiran täytettyä vuoden. Lisäksi italianvinttikoirat on mitattava ennen kilpailukirjan anomista. Ensimmäinen kilpailu on samalla koiran koejuoksu, jolla se osoittaa viehevarmuutensa. Maastokokeessa koiran tulee osata seurata viehettä ja sen tulee olla niin viehevarma, ettei se juostessa häiritse kilpakumppaniaan. Myös kilpailuvarustus (juoksumantteli ja kuonokoppa) vaatii totuttelua.

Yleensä vieheeseen totuttelu aloitetaan leikin kautta jo pentuna. Lisäksi muutamat vinttikoirakerhot järjestävät maastojuoksuharjoituksia. Harjoituksissa edetään koirakohtaisesti tehtävä ja osa-alue kerrallaan kohti kokonaista juoksusuoritusta. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, että koira antaa juoksusuorituksen jälkeen kytkeä itsensä. Maastokokeessa radan pituus on vähintään 500 metriä ja onkin muistettava, että maastojuoksu on fyysisesti vaativa laji. Harjoitteluun kuuluu olennaisena osana koiran fyysisen ja henkisen kunnon harjoittaminen ja ylläpito, riittävää lepoa unohtamatta. Tärkeintä on, että sekä koira että valmentaja nauttivat lajin parissa vietetystä ajasta!

Lisätietoa maastojuoksusta, harjoittelusta ja ratajuoksukokeista sekä niihin valmistautumisesta saa Suomen Vinttikoiraliiton sivuilta sekä paikallisten vinttikoirakerhojen sivuilta ja paikanpäällä harjoituksista. Tutustuhan lajin sääntöihin huolellisesti ennen kokeisiin osallistumista! SIC ry ei järjestä omia säännöllisiä harjoituksia, mutta juoksutoimikunta vastaa mielellään jäsenistön mieltä askarruttaviin kysymyksiin.