Pentuvälitys italianvinttikoirat

Kasvattaja, jos haluat ilmoittaa pentueen pentuvälitykseen, lähetä pentueilmoitus täytettynä jalostustoimikunnalle sähköpostilla osoitteeseen inka.forss@gmail.com

Rodusta kiinnostunut, jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää rodusta, ota yhteys SIC ry:n italianvinttikoirien pentuvälittäjään: Hanna Karhapää, sukeltaja77@hotmail.com

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista

SIC ry:n suosituksen mukaan tulisi kaikkien jalostukseen käytettävien koirien täyttää seuraavat jalostuksen vähimmäisvaatimukset:

 • Yhdistelmän sukusiitosaste on pienempi kuin 6,25 % (5 polvella laskettuna).
 • Yhdistelmä ei ole uusintayhdistelmä.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk:n ikäinen ja korkeintaan 8-vuotias.
 • Uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta, joka on kirjattu italianvinttikoirien PEVISA ohjelmaan ajalle 1.1.2022 – 31.12.2026. Poikkeuksena ulkomaalaiset urokset, joilta ei vaadita silmä- tai polvitarkastusta. Kotimaisella uroksella silmätarkastus ei saa olla 12kk vanhempi astutushetkellä. Polvitarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton säädöksiä:
  • Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk
  • Koiran polvitulos on voimassa pysyvästi, mikäli se annetaan kolme vuotta täyttäneelle koiralle
  • Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa lausunnon saamisesta, mikäli koiralle tarvitaan voimassaoleva lausunto.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen ja hyväksytty näyttelytulos sekä mielellään (ei pakollinen) näyttöä juoksutaipumuksista.
 • Vanhemmat eivät saa osoittaa aggressiivisuuta tai arkuutta.
 • Sairaita tai viallisia koiria ei saa käyttää jalostukseen (lukuunottamatta lasiaisenrappeumaa ja lieviä silmäsairauksia). Vanhempien tulee olla kaikin puolin terveitä eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa samoja perinnöllisiä sairauksia.
 • Koiraa, jonka raaja on katkennut, ei tule käyttää jalostukseen kuin poikkeustapauksissa ja tällöin tulee yhdistelmässä käyttää koiraa, jolla ei ole katkennut raaja.
 • Vakavampia sairauksia (katarakta, PRA, linssiluksaatio, PHTVL/PHPV asteet 2-6, gRD & tRD, iris coloboma) sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen ja lievempien silmäsairauksien (ylimääräiset ripset, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, mRD-multifokaali) osalta ei suositella yhdistettäväksi koiria, joilla on sama diagnoosi.
 • Lasiaisenrappeuman osalta kahden yli neljä (4) -vuotiaan lasiaisenrappeumaa sairastavan koiran yhdistäminen on toistaiseksi sallittua. Alle 4-vuotiaita koiria käytettäessä vähintään toisen vanhemman silmät tulee olla puhtaat.
 • Suositellaan, että koiraa, jolla on polvilausuntojen yhteenlaskettu tulos 2 tai enemmän, ei käytetä jalostukseen.


Huom! Jalostukseen käytettävältä ulkomaalaiselta urokselta (=ulkomailla asuva ja ulkomaalaisen omistama uros) ei vaadita pentuvälitystä varten virallista silmä- ja polvitarkastuslausuntoa. (SIC:n hallituksen päätös 1/2014, suosituksia päivitetty 2014-2021)


"Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue” -merkinnän saavat automaattisesti kaikki pentueet, jotka täyttävät jalostussuositukset, ja jonka kasvattaja ilmoittaa SIC:n pentuvälitykseen. Mikäli kasvattajalla on perusteltu syy poiketa yhdistyksen jalostussuosituksista, hän voi tehdä pentueestaan vapaamuotoisen poikkeuslupa-anomuksen jalostustoimikunnalle. Toimikunta käsittelee anomuksen kokouksessaan ja perustellusta syystä voi puoltaa pentuetta, joka ei kaikilta osilta täytä jalostussuosituksia. Tällaisessa tapauksessa pentue voi saada merkinnän ” Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue”.

Pentuvälitykseen otetaan myös ilman anomusta pentuilmoituksia, jotka eivät täytä jalostussuosituksia, mutta silloin merkintää ” Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue” ei tule pentueen kohdalle.

Pentuvälityksessä olevat pentueet

Ylladian

Syntynyt 13.2.2023: 1 uros ja 3 narttua (kaikki isabellanvärisiä)

Tiedustelut: Leena Jääskelä, 92500 Rantsila, puh. 040 745 5192, email: ylladian@gmail.com, ylladian.com

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue


Isä: Ylladian Arsenic

FI KVA-M, FI MVA, DVM-19, DVR-19

synt. 25.11.2016 (6 v astutushetkellä)

Silmät: 13.2.2023, 5.1.2022, 23.12.2020, 21.12.2019, 21.3.2018 puutteellinen kyynelkanavan aukko, muuten terveet silmät

Polvet: 21.12.2019 ja 21.3.2018: 0/0

Näyttelytulos: MVA

Koetulos: KVA-m (maasto), SERT (rata)

Muuta: Ei katkenneita raajoja

Emä: Ylladian Lady Wonder


Synt. 27.11.2020 (2 v astutushetkellä)

Silmät: 1.10.2022: lasiaisenrappeuma

Polvet: 13.12.2022: 0/0

Näyttelytulos: vara-CACIB

Koetulos: -

Muuta: Ei katkenneita raajoja