Vuoden koira -säännöt

Vuoden näyttelykoira

Voimassa 1.1.2024 alkaen

1. Vuoden näyttelykoira valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella.

2. Urokset ja nartut kilpailevat samasta palkinnosta roduittain. Vuoden näyttelykoiralistauksessa mainitaan myös vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).
3. Kilpailun pisteisiin lasketaan vain Suomen Italiaanot ja Cirnecot (SIC ry) ry:n jäsenten omistamat koirat. Omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen kyseisenä kalenterivuonna.
4. Mukaan lasketaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta, jotka on saavutettu Suomessa järjestetyissä virallisissa näyttelyissä. Pisteidenlaskija laskee pisteet jalostustietojärjestelmästä.
5. Vuoden näyttelykoiran omistaja on velvollinen lähettämään valokuvan koirasta yhdistykselle. SIC ry:llä on oikeus käyttää valokuvaa julkaisuissaan.


Pisteet lasketaan alla olevien taulukoiden ja lisäpisteiden avulla:

Lisäksi pisteisiin lasketaan mukaan ROP-koiran näyttelyssä saavuttamat mahdolliset RYP- ja BIS sijoitukset (ei koske erikoiskilpailuja: mm. veteraani-, käyttökoira- tai juniorikilpailuja). Jos koira voittaa RYP1-sijoituksen ja sijoittuu BIS-kilpailussa, lasketaan taulukoiden pisteet yhteen. Erikoisnäyttelyistä ei huomioida mahdollisia RYP- ja BIS-sijoituksia.
Koira saa lisäpisteitä seuraavanlaisesti:
 • PU/PN-luokassa sijoittunut koira saa yhden (1) lisäpisteen jokaisesta voitetusta, virallisessa luokassa olleesta koirasta.
 • ROP-koira saa lisäpisteet molemmista sukupuolista, VSP ja PU/PN2-4 -koirat saavat lisäpisteet vain omasta sukupuolestaan.
 • SIC ry:n erikoisnäyttelyyn osallistumisesta vähintään laatumaininnan erinomainen saanut koira saa neljä (4) lisäpistettä.
Mikäli pisteet ovat tasan, lasketaan mukaan koirien seitsemänneksi (7) paras tulos. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, lasketaan mukaan koirien kahdeksaksi (8) paras tulos. Näin jatketaan, kunnes voittaja on selvillä. Pisteiden ollessa edelleen tasan sija jaetaan.

Voimassa vuoden 2023 loppuun

 1. Vuoden Näyttelykoira valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella.
 2. Urokset ja nartut kilpailevat samasta palkinnosta roduittain. Vuoden Näyttelykoiralistauksessa mainitaan myös vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).
 3. Omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen.
 4. Mukaan lasketaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta, jotka on saavutettu Suomessa järjestetyissä virallisissa näyttelyissä tai SIC ry:n Club Show:ssa.
 5. Pisteidenlaskija laskee pisteet KoiraNetistä (pl. Club Show).
 6. Vuoden Näyttelykoiran omistaja on velvollinen lähettämään valokuvan koirasta yhdistykselle. SIC ry:llä on oikeus käyttää valokuvaa julkaisuissaan.
 7. Pisteet lasketaan seuraavasti:
 • Pisteet lasketaan taulukon nro 1 mukaan.
 • Osallistujamäärään lasketaan mukaan kaikki virallisissa luokissa kilpailevat koirat (ei pentu- eikä lemmikkiluokka).
 • RYP- ja BIS-sijoitusten pisteet lasketaan taulukon nro 2 mukaan.
  • Ei koske erikoiskilpailuja kuten BIS-veteraani, -juniori tms.
  • SIC ry:n Club Show:ssa ei saa pisteitä BIS-sijoituksista.
 • Koiran on mahdollista saada lisäpisteitä kuuden (6) parhaan tuloksensa lisäksi:
  • SIC ry:n Club Show:hun osallistumisesta koira saa viisi (5) lisäpistettä (ei koske pentu- ja lemmikkiluokkaa).
 • Mikäli pisteet ovat tasan, lasketaan mukaan koirien seitsemänneksi (7) paras tulos. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, lasketaan mukaan koirien kahdeksaksi (8) paras tulos. Näin jatketaan, kunnes voittaja on selvillä. Pisteiden ollessa edelleen tasan sija jaetaan.

Esimerkki:

Matin koira Muppe on rotunsa paras 13 koiran joukosta ja sijoittuu ryhmäkilpailuissa RYP1 ja BIS2. Muppe saa pisteitä taulukoiden mukaisesti: 16 + 16 + 18

Vuoden näyttelyveteraani

 1. Vuoden Näyttelyveteraani valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella.
 2. Urokset ja nartut kilpailevat samasta palkinnosta roduittain. Vuoden Näyttelyveteraanilistauksessa mainitaan myös vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).
 3. Omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen.
 4. Mukaan lasketaan korkeintaan viisi (5) parasta tulosta, jotka on saavutettu Suomessa järjestetyissä virallisissa näyttelyissä tai SIC ry:n Club Show:ssa.
 5. Pisteidenlaskija laskee pisteet KoiraNetistä (pl. Club Show).
 6. Vuoden näyttelyveteraanin omistaja on velvollinen lähettämään valokuvan koirasta yhdistykselle. SIC ry:llä on oikeus käyttää valokuvaa julkaisuissaan.
 7. Pisteet lasketaan seuraavasti:
 • Pisteet lasketaan taulukon nro 1 mukaan.
 • Osallistujamäärään lasketaan mukaan kaikki rodun veteraanit (molemmat sukupuolet yhteenlaskettuna).
 • BIS Veteraani-sijoitusten pisteet lasketaan taulukon nro 2 mukaan.
  • SIC ry:n Club Show:ssa ei saa pisteitä BIS Veteraani-sijoituksista.
 • Koiran on mahdollista saada lisäpisteitä viiden (5) parhaan tuloksensa lisäksi:
  • SIC ry:n Club Show:n veteraaniluokkaan osallistumisesta koira saa viisi (5) lisäpistettä.
 • Mikäli pisteet ovat tasan, lasketaan mukaan koirien kuudenneksi (6) paras tulos. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, lasketaan mukaan koirien seitsemänneksi (7) paras tulos. Näin jatketaan, kunnes voittaja on selvillä. Pisteiden ollessa edelleen tasan sija jaetaan.


Vuoden maastojuoksija

 1. Vuoden maastojuoksija valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella.
 2. Urokset ja nartut kilpailevat samasta palkinnosta roduittain. Normaalikorkuiset ja ylikorkeat italianvinttikoirat palkitaan erikseen. Näiden lisäksi palkitaan Vuoden Maastojuoksijaveteraani roduittain. Vuoden Maastojuoksija -listauksessa mainitaan myös vastakkaisen sukupuolen paras juoksija (VSP).
 3. Kilpailuun saavat osallistua Suomessa pysyvästi asuvan henkilön omistuksessa olevat italianvinttikoirat ja etnankoirat. Yhteisomistajuuksissa yhden koiran omistajista tulee asua Suomessa.
 4. Omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen mukaan laskettavien kilpailujen aikana ja pisteidenlaskun aikana.
 5. Mukaan lasketaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta, jotka on saavutettu Suomessa järjestetyissä virallisissa maastokokeissa. Poikkeuksena FCI:n arvokilpailu (EM ja MM), josta saa vain osallistumispisteet järjestävästä maasta riippumatta.
 6. Pisteidenlaskija laskee kauden aikana osallistuneiden koirien pisteet virallisista tuloksista.
 7. Vuoden maastojuoksija-koiran omistaja on velvollinen lähettämään valokuvan koirasta yhdistykselle sähköisessä muodossa. SIC ry:llä on oikeus käyttää kuvaa julkaisuissaan.
 8. Pisteet lasketaan seuraavasti:
 • Pisteiden laskua varten pisteidenlaskija yhdistää kunkin kokeen urokset ja nartut pisteiden mukaan paremmuusjärjestykseen yhdeksi luokaksi. Koiran pisteet lasketaan taulukon mukaan, samaa periaatetta noudattaen koiramäärän ylittäessä taulukossa mainitun koiramäärän.
 • Saadakseen taulukon mukaiset pisteet, koiran tuloksen tulee olla hyväksytty (Vinttikoirakokeiden maastokokeen järjestämisohjeen määritelmä hyväksytystä tuloksesta).
 • Koirille, jotka eivät pääse finaaliin, lasketaan pisteet taulukon mukaan.
 • Koiran juostessa sertifikaatin se saa kolme (3) lisäpistettä.
 • Koiran ollessa BIF (päivän korkeimmat pisteet) se saa kaksikymmentä (20) lisäpistettä.
 • FCI:n arvokilpailuihin (EM ja MM), Suomenmestaruus-kilpailuun, Suomen Vinttikoiraliiton mestaruuskilpailuun ja SIC ry:n mestaruuskilpailuun osallistumisesta koira saa viisi (5) lisäpistettä.
 • Mikäli pisteet ovat tasan, on parempi koira se, jolla on vähemmän kilpailuja juostuna koko kilpailukauden ajalta.
 • Pisteiden ollessa edelleen tasan sija jaetaan.
SIC ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Pistetaulukko:

Vuoden ratajuoksija

 1. Vuoden Ratajuoksija valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella.
 2. Urokset ja nartut kilpailevat samasta palkinnosta roduittain. Normaalikorkuiset ja ylikorkeat italianvinttikoirat palkitaan erikseen. Näiden lisäksi palkitaan Vuoden Ratajuoksijaveteraani roduittain. Vuoden Ratajuoksija-listauksessa mainitaan myös vastakkaisen sukupuolen paras juoksija (VSP).
 3. Kilpailuun saavat osallistua Suomessa pysyvästi asuvan henkilön omistuksessa olevat italianvinttikoirat ja etnankoirat. Yhteisomistajuuksissa yhden koiran omistajista tulee asua Suomessa.
 4. Omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen mukaan laskettavien kilpailujen aikana ja pisteidenlaskun aikana.
 5. Mukaan lasketaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta, jotka on saavutettu Suomessa järjestetyissä virallisissa ratajuoksukokeissa. Poikkeuksena FCI:n arvokilpailut (MM ja EM), joista saa vain osallistumispisteet järjestävästä maasta riippumatta.
 6. Pisteidenlaskija laskee kauden aikana osallistuneiden koirien pisteet virallisista tuloksista.
 7. Vuoden Ratajuoksija -koiran omistaja on velvollinen lähettämään valokuvan koirasta yhdistykselle sähköisessä muodossa. SIC ry:llä on oikeus käyttää kuvaa julkaisuissaan.
 8. Pisteet lasketaan seuraavasti:
 • Koiran pisteet lasketaan taulukon mukaan, jokaisesta juostusta lähdöstä.
 • Saadakseen taulukon mukaiset pisteet, koiran tuloksen tulee olla hyväksytty (Vinttikoirakokeiden ratakokeen järjestämisohjeen määritelmä hyväksytystä tuloksesta).
 • Jos koira osallistuu A-finaaliin, se saa kuusi (6) lisäpistettä.
 • Jos koira osallistuu finaaliin, se saa neljä (4) lisäpistettä.
 • Jos koira osallistuu B-finaaliin, se saa kaksi (2) lisäpistettä.
 • Jos koira juoksee kilpailussa sertifikaatin, se saa kolme (3) lisäpistettä per kilpailu.
 • Virallisesta rataennätyksestä koira saa kymmenen (10) lisäpistettä.
 • FCI:n arvokilpailuihin (MM ja EM), Suomenmestaruuskilpailuun, Suomen Vinttikoiraliiton mestaruuskilpailuun, Tähtisprintteri-kilpailuun, Juoksukuninkuuskilpailuun ja SIC ry:n mestaruuskilpailuun osallistumisesta koira saa viisi (5) lisäpistettä.
 • Mikäli koiran tulos on DISK, se ei saa lainkaan pisteitä yhdestäkään lähdöstä ko. kokeesta.
 • Mikäli pisteet ovat tasan, on parempi koira se, jolla on vähemmän kilpailuja juostuna koko kilpailukauden ajalta.
 • Pisteiden ollessa edelleen tasan, sija jaetaan.

SIC ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Pistetaulukko:

Vuoden harrastuskoira

 1. Vuoden harrastuskoira valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella
 2. Urokset ja nartut sekä molemmat rodut kilpailevat samasta palkinnosta.
 3. Omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen.
 4. Tulokset tarkistetaan KoiraNetistä
 5. Vuoden harrastuskoiran omistaja on velvollinen lähettämään yhdistykselle valokuvan voittajasta.
 6. Pisteet lasketaan seuraavasti:
  - Koira saa 1 pisteen jokaisesta virallisesta koekäynnistä Suomessa (pl. rata- ja maastokisat, näyttelyt, luonnetestit).
  - Agilityssä hyppyradat ja agilityradat lasketaan samaksi lajiksi.
  - Tuloksella tai tasolla ei ole väliä.
  - Koiran saamat pisteet kerrotaan eri koelajien määrällä.
  - Eniten pisteitä saanut voittaa.
  - Tasatilanteessa voittaa se, jolla on enemmän lajeja. Jos sijoitus ei ratkea näin, sija jaetaan.

Esimerkki: Matin koira Muppe osallistuu vuoden aikana 5 agilitykilpailuun ja 2 rallytokokokeeseen. Muppe saa (5 + 2) x 2 = 14 pistettä. Minnan koira Musti käy 2 tokokokeessa, 1 mejäkokeessa ja 2 rallytokossa. Musti saa (2 + 1 + 2) x 3 = 15 pistettä.

SIC ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Vuoden kasvattaja

 1. Vuoden kasvattaja valitaan yhden kalenterivuoden tulosten perusteella
 2. Kennelnimen omistajan tulee olla SIC ry:n jäsen
 3. Pisteet lasketaan seuraavasti
  - Pisteet lasketaan Vuoden Koira -kilpailuissa menestyneistä koirista (pl. Vuoden veteraani –kilpailut).
  - Pisteiden laskussa huomioidaan vain 20 parasta koiraa per kilpailu.
 4. Ensimmäiseksi sijoittunut koira kerää kasvattajalleen 20 pistettä, toiseksi tullut 19 pistettä, kolmanneksi tullut 18 pistettä jne…
 5. Tasapisteissä sija jaetaan.

SIC ry pidättää oikeuden muutoksiin