Koiranäyttelyt

Koiran ilmoittaminen koiranäyttelyyn

Etnankoira kuuluu FCI:n luokittelussa ryhmään 5 (pystykorvat ja alkukantaiset rodut) ja italianvinttikoira roturyhmään 10 (vinttikoirat). Koirat ilmoitetaan koiranäyttelyyn Kennelliiton Showlink-järjestelmässä tai postitse. Erilaisia koiranäyttelytyyppejä ovat kaikkien rotujen näyttelyt (KR), ryhmänäyttelyt (vain osa FCI roturyhmistä), rodun erikoisnäyttely (ER), NORD-näyttelyt sekä kansainväliset näyttelyt (KV). Koira ilmoitetaan siihen luokkaan, mihin se on oikeutettu ikänsä tai ansaitsemiensa arvojen perusteella osallistumaan.

Tulevat näyttelyt löydät Kennelliiton tapahtumakalenterista.

Koiranäyttelyn kulku

Koiranäyttelyssä sekä etnankoirat että italianvinttikoirat kilpailevat ensin oman rotunsa sisällä rotukehissä. Koirat ovat jo ilmoittautumisvaiheessa jaettu ikäluokittain sekä sukupuolen mukaan. Viralliset koiranäyttelyn luokat ovat junioriluokka, nuorten luokka, käyttöluokka, avoin luokka, valioluokka sekä veteraaniluokka. Lisäksi koiranäyttelyissä voidaan järjestää pikkupentuluokka ja pentuluokka, jossa pennut saavat arvostelut ja kilpailevat rotunsa parhaan pennun arvosta, mutta eivät osallistu viralliseen kilpailuun.

Ensin kehässä arvostellaan urokset ikäluokittain ja tämän jälkeen nartut ikäluokittain. Kukin koira arvostellaan ensin yksinään siten, että tuomari lausuu koirasta kirjallisen arvostelun. Tuomari vertaa esitettävää koiraa rotumääritelmään ja arvioi, kuinka hyvin koira vastaa määritelmää. Arvostelun lopuksi tuomari antaa koiralle laatuarvostelun:

ERI = Erinomainen

EH = Erittäin hyvä

H = Hyvä

T = Tyydyttävä

HYL = Hylätty

EVA = Ei voida arvostella

Koira voi saada laatuarvostelun EVA, jos koiraa ei voi syystä tai toisesta arvostella, esimerkiksi se ei suostu liikkumaan. Parhaalla eli erinomaisella sekä toiseksi parhaalla eli erittäin hyvällä arvosanalla palkitut koirat jatkavat kilpailemaan luokkansa parhaan arvosta. Erinomaisella palkituista SA:n (sertifikaatin arvoinen) saaneista koirista valitaan paras uros ja paras narttu, jotka kilpailevat vielä keskenään rotunsa parhaan koiran arvosta. Rodun parhaaksi valittu koira pääsee kilpailemaan ryhmäkilpailuihin muita roturyhmän koiria vastaan.

Sertifikaatit

Parhaan uroksen ja nartun valinnan yhteydessä jaetaan kansallisissa näyttelyissä (KR tai ryhmänäyttely) sertifikaatti sukupuolensa parhaalle koiralle, joka ei ole Suomen muotovalio, ja kansainvälisissä näyttelyissä lisäksi CACIB sukupuolensa parhaalle koiralle, joka ei ole kilpaillut ko. näyttelyssä juniori- tai veteraaniluokassa. Toisiksi parhaalle koiralle molemmissa sukupuolissa jaetaan vastaavasti varasertifikaatti/vara-CACIB.

Lisäksi vuonna 2018 Pohjoismaissa lanseerattiin uusi näyttelymuoto NORD-näyttely, jossa jaetaan pohjoismainen sertifikaatti eli ns. NORD SERT. Se jaetaan molemmissa sukupuolissa sukupuolen parhaalle koiralle. Koira valioituu NORD-sertifikaateilla Pohjoismaiden muotovalioksi, kun se on oman maansa kansallinen muotovalio, saanut kolme NORD-sertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta kolmelta eri tuomarilta ja vähintään yksi näistä sertifikaateista on saavutettu koiran täytettyä 2 vuotta.

Valioituminen

Molemmat rodut valioituvat Suomen muotovalioksi kolmella sertifikaatilla, jotka pitää saada kolmelta eri tuomarilta. Viimeinen serti tulee saada koiran ollessa yli 2-vuotias. C.I.B/C.I.E -arvoon (kansainvälinen muotovalio) vaaditaan neljä CACIBia vähintään kolmesta eri maasta. Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä tulee olla yksi vuosi ja yksi päivä. Suomen kennelliitto julkaisi poikkeussäännöt kansainvälisen muotovalioarvon hakemiselle koronapandemian vuoksi. Katso tarkemmat valioitumissäännöt Kennelliiton sivuilta.

Vuoden 2022 alusta koiranäyttelykehässä jaetaan myös juniori- ja veteraanisertifikaatit rotunsa parhaille ja vastakkaisen sukupuolen parhaille junioreille ja veteraaneille, joilla ei vielä ole Suomen juniori- tai veteraanimuotovalion arvoa. Suomen juniori- ja veteraanimuotovalion arvoon tarvitaan kolme sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta.

Italianvinttikoiran esittäminen

Italianvinttikoira esitetään yleensä verrattain vapaasti. Koira liikkuu esittäjän vasemmalla puolella yleensä hihna kiristettynä ylhäälle korvien taakse. Jotkut yksilöt eivät pidä tästä ja ne esitetään löysemmällä hihnalla. Italianvinttikoira seisotetaan joko vapaasti tai asetellen haluttuun asentoon.

Etnankoiran esittäminen

Etnankoiralle ei ole rodunomaista esittämistapaa. Useimmiten etnankoira esitetään melko vapaasti. Seisottaessa ja liikuttaessa koiraa näyttelyhihnan annetaan joko roikkua löysästi kaulalla tai se nostetaan ylös niskan ja korvien väliin. Kannattaa tutustua esitettävään koiraan ja esittää koira tavalla, joka koirasta itsestään tuntuu parhaimmalta.

Näyttelytulokset

Koiranäyttelyiden tulokset näkyvät koiran omalla sivulla Koiranetissä, sekä Showlinkin järjestelmässä. Jos näyttelyssä on käytössä sähköinen arvostelulomake, näet koirasi sanallisen arvostelun myös edellä mainituilla sivuilla.

SIC ry esittelee näyttelyissä menestyneitä italianvinttikoiria ja etnankoiria Facebooksivuillaan Tulostorstaissa. Jokainen SIC:in jäsen voi ilmoittaa näyttelytoimikunnalle koiransa menestyksestä kuvan kera laittamalla yksityisviestiä SIC ry:lle Facebookissa.