Pentuvälitys etnankoira

Etnankoirien pentuvälitys

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry välittää jäsentensä pentueita.

"Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue” -merkinnän saavat automaattisesti kaikki pentueet, jotka täyttävät jalostussuositukset, ja jonka kasvattaja ilmoittaa SIC:n pentuvälitykseen. Mikäli kasvattajalla on perusteltu syy poiketa yhdistyksen jalostussuosituksista, hän voi tehdä pentueestaan vapaamuotoisen poikkeuslupa-anomuksen jalostustoimikunnalle. Toimikunta käsittelee anomuksen kokouksessaan ja perustellusta syystä voi puoltaa pentuetta, joka ei kaikilta osilta täytä jalostussuosituksia. Tällaisessa tapauksessa pentue voi saada merkinnän ” Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue”.

Pentuvälitykseen otetaan myös ilman anomusta pentuilmoituksia, jotka eivät täytä jalostussuosituksia, mutta silloin merkintää ” Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue” ei tule pentueen kohdalle.

Pentuelomake sekä poikkeuslupa-anomukset lähetetään yhdistyksen jalostustoimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen inka.forss@gmail.com

Rodusta kiinnostunut, jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää rodusta, ota yhteys SIC ry:n etnankoirien pentuvälittäjään Elina Mikkolaan: ehrmikkola@gmail.com

SIC ry:n jalostussuositukset - etnankoira

(voimassa 11.5.2021 alkaen)

SIC ry:n suosituksen mukaan tulisi kaikkien jalostukseen käytettävien koirien täyttää seuraavat jalostuksen vähimmäisvaatimukset:

 • Yhdistelmän sukusiitosaste on pienempi kuin 6,25 % (5 polvella laskettuna).
 • Yhdistelmä ei ole uusintayhdistelmä.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk:n ikäinen ja korkeintaan 8-vuotias.
 • Uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk:n ikäinen.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta. Silmätarkastus ei saa olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä. Polvitarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton säädöksiä 1.6.2013 alkaen: Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk. Koiran polvitulos on voimassa pysyvästi, mikäli se annetaan kolme vuotta täyttäneelle koiralle. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa lausunnon saamisesta, mikäli koiralle tarvitaan voimassaoleva lausunto.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen ja hyväksytty näyttelytulos sekä mielellään (ei pakollinen) näyttöä juoksutaipumuksista.
 • Vanhemmat eivät saa osoittaa aggressiivisuutta tai arkuutta.
 • Vanhempien tulee olla kaikin puolin terveitä eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa perinnöllisiä sairauksia.
 • Suositellaan, että vakavampia sairauksia (kuten synnynnäinen katarakta, HC, PRA, iris- linssi PPM, iris-kornea PPM, linssiluksaatio, PHTVL/PHPV asteet 2–6, gRD tai tRD, mikropapilla tai KCS) sairastavia koiria ei käytetä jalostukseen ja lievempien silmäsairauksien (distichiasis, lasiaisen rappeuma, iris-iris PPM, trichiasis, PHTVL aste 1, PPM tai mRD, gRD) osalta ei suositella yhdistettäväksi koiria, joilla on sama diagnoosi.
 • Yhdistelmän molempien osapuolten polvet on tutkittu virallisesti ennen astutusta. Jos toisella osapuolella on polvilausunto 0/1 tai 1/0, tulee toisen osapuolen olla terve. Tämän huonompia asteita (1/1 tai 2–4) ei tule käyttää jalostukseen lainkaan.
 • Suositellaan jalostukseen käytettäväksi koiria, joilla on leikkaava purenta (saksipurenta).
 • Hammaspuutteiselle koiralle (ei P1 tai M3 puutos, joka on evoluutiosta johtuva) suositellaan sellaista partneria, jolla on kaikki hampaat. Tasapurentaista koiraa käytettäessä jalostukseen toisella osapuolella tulisi olla leikkaava purenta (saksipurenta). Etuhammaspuutteista, alapurentaista tai yläpurentaista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen lainkaan.
 • Huom! Jalostukseen käytettävältä ulkomaalaiselta urokselta (=ulkomailla asuva ja ulkomaalaisen omistama uros) ei vaadita pentuvälitystä varten virallista silmä- ja polvitarkastuslausuntoa. (SICin hallituksen päätös 1/2014)

Pentuvälityksessä olevat pentueet

Ei pentueita tällä hetkellä pentuvälityksessä